Hírek

Teltházas közmeghallgatás - sok közérdekű kérdésre sok érdemi válasz

Dr. Győri Ottilia polgármester részletes beszámolójában a megvalósult beruházásokról és a tervekről is szólva kiemelte, az önkormányzat arra törekszik, hogy Budakeszi egy fejlődő, élhető város legyen. Ezt szolgálja az Orvosi Rendelő felújítása, az új iskola építésének támogatása, a Mosolyvár Bölcsőde bővítése, a Budakeszi piac fejlesztésére beadott pályázat, a Budakeszi Tanuszoda megvalósulása, valamint számos belterületi út felújítása is

A polgármester szólt arról is, hogy az önkormányzat a szociális segélyek és támogatások éves keretéből a korábbi évekkel megegyező mértékben támogatja a szociálisan rászorulókat.  Erre évente 17 millió Ft-ot fordítanak, melyből finanszírozzák a települési segélyeket, a szociális tűzifát, 150 rászoruló család és 550 nyugdíjas év végi Erzsébet utalványát, pedagógus napra 10.000 Ft-ot minden Budakeszin dolgozó pedagógusnak, és szintén 10.000 Ft-ot az alapellátásban dolgozó egészségügyi dolgozóknak. Az önkormányzat a civil szervezetek működését is támogatja, melyre idén 2,5 millió Ft-ot biztosítottak. A nyugdíjas klubok programjait is ennek keretében támogatják. Dr. Győri Ottilia szólt arról is, hogy az önkormányzat a közvilágítást is folyamatosan fejleszti Budakeszin. Az utóbbi két évben jelentős fejlesztések valósultak meg ezen a területen is.

 

Az önkormányzat közvilágítási tervet készíttetett azokra a belterületi településrészekre, ahol nem volt megoldott a közvilágítás, valamint a közvilágítással ellátatlan utcákra. Mindezeken túl egyedi lámpatesteket is felszereltek számos budakeszi utcában. A közvilágítás fejlesztésére összesen 157 millió Ft-ot fordított eddig az önkormányzat és a munkák tovább folytatódnak. Elhangzott, hogy az utóbbi években számos utat sikerült felújítani, ezek közül többet is felsorolt a polgármester, és hozzátette, a tavalyi évben nyújtotta be az önkormányzat a Budakeszi belterületi útjainak felújítására vonatkozó pályázatot, melyre 150 millió Ft támogatást nyertek. A kivitelezés során számos, előre nem látható többletmunka keletkezett, melynek – az önrésszel együtt - 66,8 millió Ft-os finanszírozását az önkormányzatunk biztosította.

A polgármester a továbbiakban számos fontos, megvalósult, és folyamatban lévő önkormányzati beruházás részleteit is ismertette. Ezt követően a közlekedési nehézségekről szólva úgy fogalmazott, azok minden budakeszi lakost érintenek. A helyzet megoldása pedig olyan feladat, amit az önkormányzat önmagában nem képes megoldani, ezért számít az állam, a kormányzat közreműködésére, illetve Csenger-Zalán Zsoltnak, a térség országgyűlési képviselőjének a közvetítésére, és a budakeszi lakosok javaslataira,észrevételeire is, hangsúlyozta dr. Győri Ottilia polgármester.

 

Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő elmondta, fontos a lakosok véleményét is meghallgatni, ezért nagy jelentőségű rendezvény a december 3-ra összehívott közlekedési fórum, de arra is figyelmeztetett, senki ne higgye azt, hogy a város évtizedes közlekedési problémáit egy csapásra meg lehet oldani. Megerősítette, hogy a budakesziek számíthatnak a támogatására a jó megoldások kidolgozásában, keresztülvitelében. Ohr Alajos alpolgármester a közlekedési kérdéseket érintve bejelentette: jövő év elejétől „kék” buszjáratok közlekednek majd Budakeszi és az M4-es metró kelenföldi végállomása között. Az már biztos, hogy csúcsidőben kb. negyedóránként közlekednek majd a 188E jelzésű buszok, a nap további részében 188-as jelzéssel közlekednek majd Kelenföld és Budakeszi Honfoglalás sétány között. További részleteket is közöl majd az önkormányzat, amint a dokumentumokat minden érintett fél az aláírásával és pecsétjével véglegesítette.

 

A közmeghallgatáson téma volt az új iskola megépülése kapcsán a közoktatás helyzete is. A felszólaló önkormányzati képviselők azt hangsúlyozták, hogy az önkormányzat minden olyan megoldásra nyitott, ami a budakeszi szülők és diákok érdekeit szolgálja. A legfontosabb, hogy az ügyben érdemi párbeszéd legyen, minden érintett bevonásával. Több kérdés érkezett az utak felújításával, a csapadékvíz elvezetésével és a közvilágítás bővítésével kapcsolatban, melyeket a városvezetők és az önkormányzati képviselők sorra megválaszoltak.

Elhangzott, hogy a költségvetési források, lehetőségek függvényében az önkormányzat igyekszik minden jogos igényt teljesíteni. A BVV Kft. városüzemeltetési tevékenységével kapcsolatban több lakos is egyértelmű elismerésének adott hangot, mondván, az önkormányzati tulajdonú cég vezetőváltása óta látványos eredményeket mutatott fel. A rendezvény végén elhangzott, hogy minden budakeszi lakost tisztelettel és szeretettel várnak a december 3-i közlekedési fórumra is, illetve ezt megelőzően december 1-én a művelődési ház melletti közösségi téren a jégpályaavató Jég és Fény Fesztiválon.

Közérdekű információk

Kiemelt hírek

2019 augusztus 01

Elkezdődött a tűzifaprogram

Budakeszi Város Önkormány­zata ebben az évben is biztosít tűzifát a rászorulók részére. Az alacsony jövedelműek, kisnyug­díjasok, nagycsaládosok és gyer­meküket egyedül nevelő szülők igényelhetik a tűzifatámogatást. A jövedelemhatár megegyezik a rendkívüli települési támogatási kérelemben meghatározott egy főre eső jövedelmekkel, azaz a családok esetében: 62.700 Ft/hó, egyedülállók esetében: 68.400 Ft/hó. Az igényléshez szükséges nyomtatvány elérhető a Híd Szo­ciális és Gyermekjóléti Szolgálat és Központban (Fő utca 103.), a Buda­keszi Polgármesteri Hivatal ügyfél­szolgálatán (Fő utca 179.) valamint letölthető a hivatal honlapjáról (www.varoshaza.budakeszi.hu).

Benyújtandó dokumentumok:

  • kitöltött igénylőlap,
  • az egy háztartásban élők jöve­delemigazolása,
  • lakcímkártyával igazolt buda-keszi állandó vagy ideiglenes lak-hely.

A kérelem beadásának határide­je: 2019. szeptember 6. (péntek)

Kérjük, tájékoztassák a környeze-tükben élő rászorulókat is.

Budakeszi Város Önkormányzata

2019 március 04

FONTOS LÉPÉSEK BUSZSÁV ÉS P+R PARKOLÓK ÉRDEKÉBEN

buszsav

Február végén Pokorni Zoltán XII. kerületi polgármester és több szakmai szervezet (BKK, Budapest Közút, KTI, stb.) képviselője kereste fel a Városházát a Budakeszin építendő buszsáv és kapcsolódó P+R parkolók megvalósítása ügyében. Az egyeztetésre annak folyományaként került sor, hogy a kerületi önkormányzatnál néhány nappal korábban mutatták be a Budakeszi út felújításának buszsávval kiegészített tanulmánytervét, melyen városunk vezetői is részt vettek.

hirmondo logo

onkormanyzat banner

Feliratkozás hírlevélre

Értesülhet a legfrissebb híreinről, tevékenységinkről

header2.png
Székhely: 2092 Budakeszi, Fő u. 179.
Telephely: 2092 Budakeszi, Akácfa utca 18.
Képviselő:  Korondy Tamás ügyvezető
Telefon:  06 23 / 451-305
Honlap:  bvv.budakeszi.hu
e-mail cím:  bvv.ugyintezo@gmail.com

Adatvédelmi tisztviselő

© 2017 Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft

Search