Projektek

A Városháza felújítása és bővítése

A Polgármesteri Hivatal jelenleg egy - száz éve erre a célra átalakított - együttesben található, elhelyezése szűkös, az egyes épületek állaga nem kielégítő.

Nincs megfelelő ? ?városi színvonalú? ? tanácsterme, az ügyfelek fogadása sem megoldott, környezetében a gépkocsival való parkolás nehézkes. Az Önkormányzat elképzelése szerint a Városháza a jelenlegi Polgármesteri Hivatal és orvosi rendelő a jelenleg használt építészetileg értékes épületrészek megtartásával, átépítésével és bővítésével lenne célszerű.

A Polgármesteri Hivatal átépítésére, bővítésére ? a jelenlegi helyén ? az Önkormányzat építészeti tervpályázatot írt ki a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal közösen 2002-ben. A tervpályázati kiírás szerint az új Polgármesteri Hivatal minden igényt kielégítő helyiségprogramja mintegy 2200-2400 m2 bruttó szintterületen valósítható meg. A tervpályázaton I. díjat nyert tervezői team (Cságoly Ferenc vezetésével) 2003-ban engedélyezési tervet készített, némileg csökkentett tervezési programmal, ütemezve a megvalósítást. Az 1. ütemben az avult állapotú észak-nyugati épületszárny bontása és helyén új épület építése valósul meg. A Polgármesteri Hivatal az építés ideje alatt részben a felújításra kerülő dél-keleti épületszárnyban működik, részben egyes szervezeti egységek ideiglenes elhelyezése szükséges. A Városháza bővítése, új szárnyának építése az I. ütemben lehetővé teszi, hogy az orvosi rendelő az építés ideje alatt zavartalanul működjön.

A városháza bővítése, rekonstrukciója során megvalósul:

- 1290,5 m2 új bruttó szintterület (föld felett), - 131,7 m2 bruttó szintterület föld alatt

Egy kisváros esetében ? mint Budakeszi ? a városházának mindig kiemelt, szinte szimbolikus szerepe volt. (Gondoljunk például az itáliai reneszánsz városokra!) A városháza nemcsak egy intézmény, ahol a polgárok ügyeiket intézik, hanem a közösségi élet fóruma, találkozóhely, a város központja. Budakeszi esetében a Polgármesteri Hivatal régen kinőtte már az egykori Községházát, amely szűkösségével az ott dolgozókat és az ott ügyeiket intézőket egyaránt zavarja.

Kijelenthető, hogy a budakeszi polgárok igénylik egy új, korszerű, a XXI. század követelményeinek megfelelő Városháza felépítését. A pályázat keretében megvalósítandó projekt minden tekintetben kielégíti az elvárásokat, az ügyintézés egy helyen, kulturált körülmények között történik, ügyfélszolgálati iroda, tanácsterem, házasságkötő terem létesül. Megvalósul a ?közösségi élet fóruma? is, az épület szárnyai által körülölelt térben, és ?Rathaus? ? étterem létesül a meglévő épületszárny hangulatos boltíves pincéjében. Éppen ezért felújításra kerül a pince (235,8 m2), a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségek (teakonyha, vizesblokk, stb.) új épületszárnyban kerülnek kialakításra. A Rathaus-keller megvalósítása tovább erősíti a városháza közösségi életet szervező funkcióit Az új Városházában kulturált, világos munkahelyek létesülnek. A jó munkakörülmények természetesen hatással lesznek a munkavégzés, az ügyfelekkel való ?bánásmód? színvonalára is, ebből pedig a város minden lakosa profitál.

Megvalósítás tervezett kezdete: 2010. IV. negyedév

Megvalósítás tervezett vége: 2011. III. negyedév

 

Az új városháza látványterve:

header2.png
Székhely: 2092 Budakeszi, Fő u. 179.
Telephely: 2092 Budakeszi, Erdő utca 70.
Képviselő:  Korondy Tamás ügyvezető
Telefon:  06 23 / 451-305
Honlap:  bvv.budakeszi.hu
e-mail cím:  bvv.ugyintezo@gmail.com
© 2020 Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft

Search